Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Drávainé Németh Eszter Veronika e.v., mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett www.csipetkek.hu honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A vállalkozás Etikai kódexe külön menüpontban kerül feltüntetésre.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Honlap címe: www.csipetkek.hu

A vállalkozás üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Név: Drávainé Németh Eszter Veronika e.v.

Székhely: 7635 Pécs, Vizes dűlő 1/B

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 43510484

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Adószám: 74703111-1-22

EU adószám: HU74703111

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005413

Telefonszám: +36 30 847 2768

E-mail cím: csipetkek@csipetkek.hu

 

Ügyfélszolgálat:

Cím: Pécs, Szabadság u. 38.

Telefonszám: +36 30 847 2768

E-mail cím: csipetkek@csipetkek.hu

Hétfő: 9:00 – 17:00
Kedd: 13:00 – 17:00
Szerda: 9:00 – 17:00
Csütörtök: 13:00 – 17:00
Péntek: 10:00 – 16:00
Szombat: Tanfolyam
Vasárnap: Zárva

A szerződéskötés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató szerződéskötési rendszere elérhető.

Jelen ÁSZF érvényes 2020.04.25-től visszavonásig.

A www.csipetkek.hu oldalon megjelenő szöveges és képi, hangi, illetve videó tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. A weboldalakon lévő tartalomrészletek eredetmegjelöléssel és az eredeti oldalra történő hivatkozással jeleníthetők meg. A szerzői jogok gyakorlója: Drávainé Németh Eszter Veronika e.v. 

Szolgáltató egyedi gyermek, baba, felnőtt ruházatot, kiegészítő textiltermékeket készít és értékesít, varrótanfolyamok, workshopok tevékenységet végez. A Weboldal segítségével a Felhasználók egyedi gyermek, baba, felnőtt ruházatot, kiegészítő textiltermékeket rendelhetnek és vásárolhatnak, varrótanfolyamokon, workshopokon vehetnek részt.

A tanfolyamok nem adnak szakképesítő bizonyítványt. A tanfolyamok célja egyéni kompetencia bővítés.

A tanfolyam díja nem visszatérítendő. Amennyiben nem a résztvevő jelentkezett, befizette a tanfolyami díjat, de valamilyen ok miatt nem tud részt venni egy órán, a kihagyott óra pótolható egy következő, előre egyeztetett alkalommal.

A weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változik. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A megrendelésről e-mailben válaszértesítőt küldünk a szerződés adataival.

A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Adatkezelési szabályok

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://www.csipetkek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Megrendelhető termékek/szolgáltatások köre

Szolgáltató egyedi gyermek, baba, felnőtt ruházatot, kiegészítő textiltermékeket készít és értékesít, varrótanfolyamok, workshopok tevékenységet végez. A Weboldal segítségével a Felhasználók egyedi gyermek, baba, felnőtt ruházatot, kiegészítő textiltermékeket rendelhetnek és vásárolhatnak, varrótanfolyamokon, workshopokon vehetnek részt.

A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változik.

Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

Árakra, számlázásra vonatkozó információk

A termékek, tanfolyamok ára a honlapon feltűntesésre kerül.

A tanfolyamok nem adnak szakképesítő bizonyítványt. A tanfolyamok célja egyéni kompetencia bővítés.

A tanfolyam díja nem visszatérítendő. Amennyiben nem a résztvevő jelentkezett, befizette a tanfolyami díjat, de valamilyen ok miatt nem tud részt venni egy órán, a kihagyott óra pótolható egy következő, előre egyeztetett alkalommal.

 

Egyedi termék rendelésekor a termék jellegénél fogva a honlapon megjelenő árinformációk csak irányadók, egyedi árajánlat elfogadása után kerül elfogadásra.

A megrendelésről a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus számla kerülhet kiállításra, mely a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre.

A Megrendelő jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Drávainé Németh Eszter Veronika e.v.  elektronikus számlát állítson ki számára.

A dokumentum elfogadása, a 2007. évi CXXVII. törvény 175. § -ban foglaltaknak megfelelően elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

Megrendelés/ajánlatkérés menete

A Weboldalon történő megrendelés a megrendelő lap kitöltésével lehetséges, amely a termékek oldalon megtalálható.

A megrendelés/ajánlatkérés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

teljes név*

számlázási név*

számlázási cím*

e-mail cím*

Telefonszám*

tanfolyami jelentkezés esetén megadandó adatok a fentiek mellett:

résztvevő adóazonosítója*

résztvevő TAJ-száma*

résztvevő oktatási azonosító száma

résztvevő neve:*

résztvevő anyja neve:*

 

A felhasználók kizárólag saját személyes/céges adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez/ajánlatkéréshez a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási pontatlanságért, késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó ajánlatkérését elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

Szolgáltató a megrendelést/ajánlatkérést e-mailben igazolja vissza.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

A weboldalon megrendelt szolgáltatások/termékek ára a megrendelés véglegesítését követően az alábbi fizetési módokkal egyenlíthető ki:

Előre utalás

Készpénzes fizetés a Csipetkék Élményműhelyben Pécs Szabdság u. 38. címen.

A szolgáltatásra vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak. A megjelenített árban részletezésre kerülhetnek az esetleges kiegészítő szolgáltatások árai is.

A tanfolyamok nem adnak szakképesítő bizonyítványt. A tanfolyamok célja egyéni kompetencia bővítés.

A tanfolyam díja nem visszatérítendő. Amennyiben nem a résztvevő jelentkezett, befizette a tanfolyami díjat, de valamilyen ok miatt nem tud részt venni egy órán, a kihagyott óra pótolható egy következő, előre egyeztetett alkalommal.

A megrendelések/ajánlatkérések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések/ajánlatkérések feldolgozása munkanapokon történik 8-15 óráig.

A megrendelések/ajánlatkérések elküldésére a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség  amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék/szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A tanfolyamok nem adnak szakképesítő bizonyítványt. A tanfolyamok célja egyéni kompetencia bővítés.

A tanfolyam díja nem visszatérítendő. Amennyiben nem a résztvevő jelentkezett, befizette a tanfolyami díjat, de valamilyen ok miatt nem tud részt venni egy órán, a kihagyott óra pótolható egy következő, előre egyeztetett alkalommal.

 

Elállás joga

Irányadó jogszabályok:

Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 29. §-a – a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában – kizárja e jog gyakorlását az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában:

  1. a)A felmondási jog hiánya a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

  1. b) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ.
  2. c)Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan nem előre gyártott termékesetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

E kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi utasításai alapján egyediesített módon vagy kifejezett kérésére előállított termékek tartoznak.

  • A szolgáltatás teljesítése előtti esetben a szolgáltatás igénybe vétele előtt a Szolgáltató felé történő írásbeli szerződésbontás levél szükséges. Amennyiben a szolgáltatás díja átutalásra került, az összeget Szolgáltató visszautalja Megrendelő számára. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele megkezdődött előzetes munkálatokkal, ezen előzetes költségek a visszautalásra kerülő összegből külön elszámolás alapján levonásra kerülnek.
  •  
  • Egyéb szolgáltatás estén: A magánszemély fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződésfelmondási jog, még a szolgáltatás TELJESÍTÉSE ELŐTT. A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási szándékot egy egyszerű szöveges emailben jelezheti csipetkek@csipetkek.hu.hu címre küldve. A tárgymezőbe kérjük beírni a „lemondás”, vagy „elállás”, vagy „felmondás” szavakat, a levél törzsébe pedig a megrendelés időpontját, és a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint eláll a szerződéstől.

A nem magánszemély, cégnévre/vállalkozásnévre kiállított számlát kérő ügyfeleket a törvény értelmében nem illeti meg a 14 napos elállás jog.

Fogyasztó természetes személy: A termék vásárlása esetén: termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a honlapon megtalálható elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiek szerint megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Garancia, jótállás

Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a gyártó vagy forgalmazó vállalhat önkéntes jótállást, illetve a fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok. Ezekről a termelő leírásában tájékozódhat.

Panaszkezelés

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postázási cím:      7624 Pécs Szabadság u. 38.

E-mail cím:           csipetkek@csipetkek.hu

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, úgy Szolgáltató kezdeményezheti a Felhasználó telefonos megkeresését.  

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Baranya Megyei Kormányhivatal

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefonszám: +36 (72) 795-398

E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Telefon: +36 72 507 154

Mobil: +36 20 283-3422

Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pécsi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszere biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

Szolgáltató aláveti magát a külön menüpontban olvasható etikai kódex rendelkezéseinek.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

  1. 04.hó 25. nap